Inschrijven

Let op, neem eerst de deelnamevoorwaarden door!

Inschrijving Optocht Boekelo - Zondag 23 februari 2020

Door het invullen van dit digitale formulier verklaart deelnemer in het bezit te zijn van de “Deelnamevoorwaarden Optocht CV De Soaltkloet’ns Boekelo” en deze (evenals eventuele wijzigingen of toevoegingen) stipt te zullen naleven. Deelnemer vrijwaart de optochtcommissie, CV “De Soaltkloet’ns” Boekelo en haar individuele leden, uitdrukkelijk van iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventueel door deelnemer of derden (zoals o.a. toeschouwers) geleden – of te lijden schade (in de ruimste zin van het woord).

1 + 7 = ?